Visie en missie


Visie

PROLONG VZW is een initiatief van en voor mensen met longkanker of longvlieskanker (mesothelioom) en hun naasten, die elkaar willen steunen en die het contact tussen lotgenoten willen stimuleren door het organiseren van diverse activiteiten.


Missie

We willen longkanker en longvlieskanker uit de taboesfeer halen en onder de aandacht brengen van het brede publiek. We richten ons tot iedereen die rechtstreeks of onrechtstreeks te maken heeft met longkanker of longvlieskanker. We zijn actief in Vlaanderen en werken nauw samen met Nederland. We willen meewerken aan nationale en internationale initiatieven omtrent longkanker en longvlieskanker en willen de belangen van onze lotgenoten behartigen in de ruimste zin van het woord. Het verstrekken van correcte en duidelijke informatie omtrent longkanker en longvlieskanker is belangrijk, daartoe laten we ons adviseren door gespecialiseerde artsen, ziekenhuizen en universitaire centra. Wij willen tevens onze medewerking verlenen aan het onderzoek naar (vooruitstrevende) behandelingen voor onze doelgroep en hopen hierin steun te vinden bij mensen en organisaties die ons project een warm hart toedragen.